Ειδήσεις για πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας

Ανανεωμένος Οδηγός Χρήσης για την αίτηση στην πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας

Στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αναρτήθηκε ο ανανεωμένος Οδηγός Χρήσης, με εικόνες...

23/07/2019 23:55