Ειδήσεις για ποζημίωση ειδικού σκοπού

Υπουργείο Εργασίας: Εγκρίθηκε κονδύλι για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, σε 686.201 δικαιούχους

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού, ύψους 548.960.800 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899, οικονομικού έτους 2020, προκειμένου...

14/04/2020 23:33