Ειδήσεις για που καταλήγουν οι φόροι

Πού καταλήγουν οι φόροι των Eλλήνων

Οι κρατικές δαπάνες στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι οι όγδοες υψηλότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως που πρέπει να ενδιαφέρει περισσότερο...

19/03/2019 13:36