Ειδήσεις για προμήθεια ρεύματος

Συμφωνία της ΔΕΗ με την ΑΓΕΤ Ηρακλής για προμήθεια ρεύματος

Την επίτευξη συμφωνίας με την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων που...

25/07/2019 13:35