Ειδήσεις για προστασία του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου

Συμφωνία για την ανάδειξη και προστασία του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της Στ. Ελλάδας

Συμφωνία για την ανάδειξη και την προβολή των αρχαιολογικών χώρων της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και του φυσικού της πλούτου...

13/11/2017 20:23