Ειδήσεις για πωλήσεις της χρήσης 2018-2019

Jumbo: Αύξηση 7,8% στις πωλήσεις της χρήσης 2018-2019

Jumbo: Αύξηση 7,8% στις πωλήσεις της χρήσης 2018-2019

Σημαντική αύξηση πωλήσεων, υψηλότερη των προβλέψεων και των εκτιμήσεων που είχε ανακοινώσει η διοίκηση στους μετόχους...

15/07/2019 17:59