Ειδήσεις για σοβαροί κίνδυνοι

Το bitcoin ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τους επενδυτές, προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Η κορυφαία ευρωπαϊκή εποπτική Αρχή για τις κεφαλαιαγορές προειδοποίησε τους επενδυτές ότι είναι εκτεθειμένοι σε «σημαντικούς κινδύνους» από την ταχεία...

17/03/2021 14:24

Λαγκάρντ: Η πανδημία εξακολουθεί να θέτει σοβαρούς κινδύνους

Η πανδημία εξακολουθεί να θέτει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τις οικονομίες σε επίπεδο Ευρωζώνης και σε παγκόσμιο επίπεδο, προειδοποίησε σήμερα...

21/01/2021 16:18