Ειδήσεις για σταθερή χρέωση κιλοβατώρας

Σταθερή χρέωση κιλοβατώρας ζητούν οι επαγγελματίες της εστίασης

Σταθερή χρέωση κιλοβατώρας ζητούν οι επαγγελματίες της εστίασης

Να προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθετική ρύθμιση για τη σταθερή χρέωση της κιλοβατώρας, ώστε να σταματήσει η εξάρτηση της τιμής του ρεύματος από την...

13/05/2022 18:14