Ειδήσεις για στοχαστές

Κορνήλιος Καστοριάδης, ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 20ού αιώνα

Έλληνας φιλόσοφος, οικονομολόγος και ψυχαναλυτής, που έδρασε και δημιούργησε στη Γαλλία. Από τους μεγαλύτερους στοχαστές...

26/12/2020 10:31