Ειδήσεις για συγκρότηση σε σώμα

Σε σώμα ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil

Σε σώμα ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 22 Μαρτίου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο...

01/04/2019 17:45