Ειδήσεις για συνεταιριστικός χαρακτήρας τέλος

Παγκρήτια Τράπεζα: Τέλος στον συνεταιριστικό χαρακτήρα και δομή

Παγκρήτια Τράπεζα: Τέλος στον συνεταιριστικό χαρακτήρα και δομή

Τον μετασχηματισμό της από συνεταιριστική τράπεζα σε ανώνυμη εταιρεία ψήφισε η γενική συνέλευση των μελών της Παγκρήτιας Τράπεζας. Ειδικότερα, όπως...

29/06/2020 15:25