Ειδήσεις για τεκμήρια αυτοκινήτων πραγματικά τεκμήρια αυτοκινήτων

Ποια είναι τα πραγματικά τεκμήρια των αυτοκινήτων

Πολύς λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σχετικά με το αυτοκίνητο, το κόστος χρήσης, τους φόρους, τις βενζίνες, τα διόδια και γενικότερα με οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Η Πολιτεία βλέποντας ότι το τετράτροχο...

01/02/2013 15:21