Ειδήσεις για το μέλλον των μουσείων

Πιο κοντά στις κοινότητες το μέλλον των μουσείων

«Είμαι καλλιτέχνης και διευθυντής του μουσείου Τέχνης Φίλμπρουκ. Δεν πρέπει όλοι να ξεχνάμε ποιοι είμαστε, από πού ξεκινήσαμε...

30/11/2018 14:10