Ειδήσεις για τραπεζικοί κανόνες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σε χαλαρότερη μορφή τους νέους τραπεζικούς κανόνες για τις προβλέψεις έναντι «κόκκινων» δανείων

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα μία πιο χαλαρή μορφή των νέων κανόνων για τις προβλέψεις που πρέπει να σχηματίζουν οι τράπεζες έναντι...

06/12/2018 14:33