Ειδήσεις για υπηρετούντα μέλη

«Να αποσυρθεί διάταξη του άρθρου 101 ή να προστεθεί μεταβατική  για τα ήδη υπηρετούντα μέλη σχετικά με το ασυμβίβαστο»

«Να αποσυρθεί διάταξη του άρθρου 101 ή να προστεθεί μεταβατική για τα ήδη υπηρετούντα μέλη σχετικά με το ασυμβίβαστο»

«Δεν συντρέχει λόγος επείγοντος για να θεσπιστεί νέο είδος ασυμβίβαστου, που έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη πρόωρη παύση της προέδρου...

05/08/2019 19:52