Ειδήσεις για .NET

Ενσωμάτωση του Microsoft .NET στη δημιουργία προγραμμάτων για Samsung Tizen OS

Το Tizen OS της Samsung είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα ανοικτού κώδικα με βάση το Linux, που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Linux και είναι ανοικτό προς όλους τους προγραμματιστές. Το Λειτουργικό Σύστημα Tizen ενσωματώνεται σε...

22/11/2016 13:07