Ειδήσεις για 100 χρόνια Ρουμανία

Λ. Φάτου: «Η Ε.Ε. πρέπει να συγκεκριμενοποιήσει την ευρωατλαντική προοπτική των Δ. Βαλκανίων»

Τα 100 χρόνια της Μεγάλης Ένωσης όλων των Ρουμάνων από όλες τις ρουμανικές ιστορικές επαρχίες γιορτάζει η ρουμανική...

01/12/2018 15:34