Ειδήσεις για 24 άγονες γραμμές

 Σε 4 αερομεταφορείς 24 άγονες γραμμές

Σε 4 αερομεταφορείς 24 άγονες γραμμές

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού που προκήρυξε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για τις λεγόμενες 24 άγονες γραμμές και αναρτήθηκαν στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» οι εταιρείες που αποκτούν δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης...

12/04/2012 03:44