Ειδήσεις για 39ωρη εργασία

ΕΛΠΕ: Μείωση εργασιακών ωρών από το 2018

Το ΔΣ των ΕΛΠΕ ενέκρινε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για 39 ώρες εβδομαδιαίως από το 2018...

26/02/2017 10:46