Ειδήσεις για Banca Monte dei Paschi di Siena

Υποχώρησαν τα κέρδη της Banca Monte dei Paschi di Siena

Υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου της Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, εξαιτίας της μείωσης των εσόδων. Τα καθαρά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν...

09/11/2018 14:55