Ειδήσεις για Bloomberg - Brexit

Bloomberg-Brexit: Η Βρετανία δεν θα αποχωρήσει τελικώς στις 15 Οκτωβρίου από τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μελλοντική τους σχέση και μετά τις...

14/10/2020 14:52