Ειδήσεις για Bravo Sustainability Dialogue 2016

Επιχειρήσεις και Φορείς καταθέτουν τις δράσεις τους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα

Ξεκίνησε η φετινή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα βραβεία BRAVO, που αποτελούν βασικό κορμό του θεσμού διαλόγου και διαβούλευσης στα θέματα Βιώσιμης...

13/07/2016 19:51