Ειδήσεις για Leonardo Da Vinci – 500 Years of Genius

Με το βλέμμα του Λεονάρντο

Ο «Μυστικός Δείπνος» με πρόσωπα σύγχρονα και καθημερινά και με την Ακρόπολη στο φόντο. Τα μυστηριώδη μάτια της Τζιοκόντα. Μία αυτοπροσωπογραφία του ζωγράφου καθώς και ο Βιτρούβιος...

23/01/2019 14:02