Ειδήσεις για Women in Tech

WIND - Women In Tech: Εξάμηνη έμμισθη πρακτική άσκηση

WIND - Women In Tech: Εξάμηνη έμμισθη πρακτική άσκηση

Η WIND, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «W for Women», ανακοινώνει τη νέα δράση με τίτλο «Women In Tech», με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας για νέες γυναίκες...

20/10/2021 14:50
Τεχνολογία: Βελτιώνεται η ισότητα στον χώρο εργασίας

Τεχνολογία: Βελτιώνεται η ισότητα στον χώρο εργασίας

Περισσότερες από τις μισές (56%) γυναίκες στον χώρο της τεχνολογίας έχουν δει τα επίπεδα της ισότητας των φύλων να βελτιώνονται στον χώρο εργασίας τους τα τελευταία δύο χρόνια...

16/02/2021 17:00