Ειδήσεις για X-Ray Scanner

Aυτοκινούμενο X-Ray Scanner για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Με αυτοκινούμενο X-Ray Scanner εξοπλίζεται το Υπουργείο Οικονομικών για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων, του λαθρεμπορίου....

08/12/2015 13:29