Ομάδα επτά Γάλλων αλπινιστών με υψηλή ειδίκευση θα εργάζεται μέχρι τις αρχές Αυγούστου προκειμένου να τελειώσουν οι εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης στα καλώδια και τις εξωτερικές επιφάνειες των πυλώνων στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Δείτε περισσότερα στο idrones.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης