Ακόμα πιο ισχυρός ο εθνικός υπερυπολογιστής ARIS

Ακόμα πιο ισχυρός ο εθνικός υπερυπολογιστής ARIS
Σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην υπολογιστική ισχύ όσο και στον αποθηκευτικό χώρο πραγματοποιήθηκαν στον εθνικό υπερυπολογιστή ARIS (Advanced Research Information System), τον οποίο αναπτύσσει και λειτουργεί το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Στον ARIS προστέθηκε επιπλέον υπολογιστική ισχύ, ενώ διπλασιάστηκε ο αποθηκευτικός χώρος υψηλών επιδόσεων καθώς και οι δυνατότητες μακροχρόνιας αποθήκευσης και πλέον καλύπτει πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των επιστημονικών εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων ιδιαίτερα σε πεδία όπως η υπολογιστική ρευστοδυναμική, η έρευνα για τον καρκίνο, η σεισμολογία, η τεχνητή νοημοσύνη καθώς και σε εφαρμογές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.

Συγκεκριμένα, στο αρχικό σύστημα των 426 επιμέρους υπολογιστών IBM NextScale, προστέθηκαν 3 νέες υπολογιστικές νησίδες που υποστηρίζουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες του ARIS για υποστήριξη εφαρμογών που απαιτούν μεγάλο μέγεθος μνήμης ή για εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες συνεπεξεργαστών για την επιτάχυνση της εκτέλεσης.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016, 21:57