Μείωση του τέλους τερματικού κλήσεων κατά 45% από τη WIND

Λευτέρης Ξυκομηνός
Μείωση του τέλους τερματικού κλήσεων κατά 45% από τη WIND
Κατά 45% μειώνεται από τις αρχές της φετινής χρονιάς το τέλος τερματισμού των φωνητικών κλήσεων από όλα τα διεθνή και εθνικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα προς τα κινητά του δικτύου της WIND Ελλάς.
Πιο συγκεκριμένα, από την 1/1/2013 το τέλος τερματισμού φωνητικών κλήσεων προς κινητά WIND έχει μειωθεί από τα 2,3 ευρωλεπτά ανά λεπτό στα 1,269 ευρωλεπτά ανά λεπτό χωρίς ελάχιστη χρέωση και με χρέωση ανά δευτερόλεπτο.Αντίστοιχα, από την 1/1/2013 υπάρχει μείωση της τάξεως του 12% και στις κλήσεις προς το σταθερό δίκτυο της WIND, καθώς το σχετικό τέλος τερματισμού φωνητικών κλήσεων θα μειωθεί από τα 0,610 ευρωλεπτά ανά λεπτό στα 0,538 ευρωλεπτά ανά λεπτό χωρίς ελάχιστη χρέωση και με χρέωση ανά δευτερόλεπτο (όλες τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ).

Από τις νέες μειώσεις θα επωφεληθούν σημαντικά όλοι οι καταναλωτές που καλούν κινητά και σταθερά νούμερα στο δίκτυο της WIND.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013, 11:44