Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η εικονική πραγματικότητα και οι αλγόριθμοι φαντάζουν απροσπέλαστα πεδία για λίγους προνομιούχους, το πρόγραμμα Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, με όχημα την πρωτοποριακή του πλατφόρμα, ανοίγει διάπλατα την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες όχι μόνο σε μαθητές, αλλά και σε εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα.

Δεδομένου ότι ένα σχολείο οφείλει να προχωρά γοργά και να προσαρμόζει τόσο τις διδακτικές του προσεγγίσεις όσο και το περιεχόμενο της ύλης του στις εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε εποχής, η εξοικείωση με τα πεδία της εκπαίδευσης STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) φαντάζει στον 21ο αιώνα αναγκαία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αναμφίβολα, ο ρόλος των «δασκάλων» στη διαδρομή των μαθητών είναι καθοριστικός. Ως οδηγοί και εμπνευστές στη ζωή τους, προσφέρουν πολλά περισσότερα από απλά μαθησιακά ερεθίσματα. Αναλαμβάνουν τον καθοριστικό ρόλο να καλλιεργήσουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον, να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και να διδάσκουν όχι μόνο γνώσεις, αλλά και ηθικές αξίες.

Πέρα από τη μεταβίβαση γνώσεων, αναλαμβάνουν το ρόλο του καθοδηγητή και του υποστηρικτή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον πολυδιάστατο αναπτυξιακό ταξιδιωτικό χάρτη κάθε μαθητή. Είναι μέντορες που ωθούν τα παιδιά να φτάσουν πέραν των προσδοκιών τους, ενθαρρύνοντάς τα να ανακαλύπτουν τη δύναμη της γνώσης και της αυτο-ανάπτυξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η εκπαίδευση των μαθητών στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία από νεαρή ηλικία ξεκλειδώνει την κριτική σκέψη και την ανάληψη πρωτοβουλιών και επιπλέον ενθαρρύνει την δημιουργικότητα και τη συνεργασία των παιδιών, θέτοντας γερές βάσεις για μια γενιά νέων που θα συμβάλει στην επιστημονική πρόοδο και την τεχνολογική καινοτομία.

Συνεπώς, η εμβάθυνση της ψηφιακής καλλιέργειας πρέπει να πραγματοποιείται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να εμφυσήσουν στους μαθητές και τις αντίστοιχες δεξιότητες αλλά και να ‘προλαβαίνουν’ θα έλεγε κανείς τις νέες γενιές που είναι ακόμα πιο ταυτισμένες με την τεχνολογική ανάπτυξη.

Στην πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το   Ίδρυμα Vodafone, σε συνεργασία με την IPSOS Γερμανίας εξετάζοντας την αντίληψη και τις προτιμήσεις των γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τη διδασκαλία και τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό του 21ου αιώνα, ανάμεσα στα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα αναδείχθηκε μεταξύ άλλων και η επιτακτική ανάγκη για εμβάθυνση της ψηφιακής καλλιέργειας των εκπαιδευτικών.

Κι αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει το πρόγραμμα Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, που εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με νέα ψηφιακά εργαλεία αλλά και καινοτόμες μεθόδους, ώστε να εμπλουτίσουν την φαρέτρα των ψηφιακών τους γνώσεων και δεξιοτήτων και να εμπνεύσουν, να καθοδηγήσουν και να ενδυναμώσουν με τη σειρά τους, τους μαθητές τους.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Generation Next δίνει την δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα να καθίσουν ξανά στα «ψηφιακά» θρανία της πλατφόρμας, με στόχο την ανάπτυξη τόσο των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, όσο και των διδακτικών τους μεθόδων.

Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα www.vodafonegenerationnext.gr του προγράμματος Generation Next, το οποίο έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν Online Classrooms μέσα από έναν κύκλο 7 μαθημάτων, στο χρόνο που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Οι κύκλοι μαθημάτων είναι μεθοδικά σχεδιασμένοι και με τέτοιον τρόπο που να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι μαθητές τους, αντίστοιχα.

Τα Online classrooms για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχονται σε μορφή video, ενώ τα αντίστοιχα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μεταδίδονται ζωντανά δύο φορές την εβδομάδα και παραμένουν διαθέσιμα στην πλατφόρμα ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αξιολογούνται μέσω τεστ και λαμβάνουν Πιστοποίηση Generation Next, με την υπογραφή του Ιδρύματος Vodafone, του εκπαιδευτικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού SciCo και των εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανική Αγωγή. Άλλωστε, η δια βίου μάθηση αποτελεί θεμελιώδη πτυχή στην επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών αφού ως πρωτεργάτες της γνώσης, καλούνται να προσαρμόζονται συνεχώς στις εξελίξεις της τεχνολογίας και του εκπαιδευτικού τους πεδίου.

 

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next 

To Generation Next είναι ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 112.000 ωφελούμενους και 721 καινοτόμα projects μαθητών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης