Ανησυχίες της Ε.Ε. για πιθανές επιπτώσεις του 5G στην υγεία

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, 17:29
Ανησυχίες της Ε.Ε. για πιθανές επιπτώσεις του 5G στην υγεία

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου, που διανέμεται σε επιλεγμένους παραλήπτες και ευρωβουλευτές, χωρίς να συνιστά επίσημη ενημέρωση της Ευρωβουλής, θέτει ερωτήματα για το κατά πόσον η εφαρμογή της πέμπτης γενιάς τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών 5G, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγείας στους πληθυσμούς.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι, ο στόχος της κάλυψης όλων των αστικών περιοχών, των σιδηροδρόμων και των μεγάλων οδών με αδιάλειπτη ασύρματη επικοινωνία πέμπτης γενιάς μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δημιουργία ενός πυκνού δικτύου κεραιών και τους πομπούς.

Με άλλα λόγια, συμπεραίνεται, ο αριθμός σταθμών βάσης υψηλότερης συχνότητας και άλλων συσκευών θα αυξηθεί σημαντικά και αυτό εγείρει το ερώτημα, εάν υπάρχει αρνητική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από υψηλότερες συχνότητες και δισεκατομμύρια πρόσθετες συνδέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, θα σημαίνουν σταθερή έκθεση για ολόκληρο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Σημειώνεται ακόμη ότι, ενώ οι ερευνητές γενικά θεωρούν ότι τέτοια ραδιοκύματα δεν αποτελούν απειλή για τον πληθυσμό, μέχρι σήμερα η έρευνα δεν έχει αντιμετωπίσει τη συνεχή έκθεση που θα εισαγάγει η 5G και ένα τμήμα της επιστημονικής κοινότητας θεωρεί ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τις πιθανές αρνητικές βιολογικές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (EMF) και 5G, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης ορισμένων σοβαρών ανθρώπινων ασθενειών.

Στο έγγραφο υπογραμμίζεται η ανάγκη, να συγκεντρωθούν ερευνητές από διαφορετικούς κλάδους, ειδικότερα από την ιατρική και τη φυσική ή τη μηχανική, για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις του 5G στην ανθρώπινη υγεία.

Αναφέρεται δε ότι, οι σημερινές διατάξεις της Ε.Ε. σχετικά με την έκθεση σε ασύρματα σήματα, η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 GHz) είναι πλέον 20 ετών και συνεπώς δεν λαμβάνει τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 5G υπόψη.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το 12σέλιδο έγγραφο στα αγγλικά.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, 17:47