Απειλή για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 19 χωρών για τη μη υιοθέτηση της οδηγίας για τα φθηνότερα δίκτυα

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016, 19:33
Απειλή για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 19 χωρών για τη μη υιοθέτηση της οδηγίας για τα φθηνότερα δίκτυα
Συνολικά 19 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, κινδυνεύουν με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν έχουν υιοθετήσει την κοινοτική οδηγία για τα μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 2014/61/ΕΕ). Πρόκειται για ένα θέμα που διαχειρίζεται το υπουργείο Υποδομών.Οι νέοι κανόνες της ΕΕ επιδιώκουν να αυξήσουν την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση της υπάρχουσας υλικής υποδομής σε διάφορους τομείς (ενέργεια, μεταφορές κλπ.) και υπολογίζεται ότι θα μειώσουν κατά 30 % το κόστος ανάπτυξης διαδικτύου υψηλής ταχύτητας.Τον Μάρτιο του 2016 η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή σε όλα τα κράτη μέλη και τώρα οι χώρες που έχουν καθυστερήσει έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ και να προτείνει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Οι υπόλοιπες χώρες που δεν έχουν υιοθετήσει την οδηγία είναι οι Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: infocom.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016, 19:33