Κέντρο Τηλεργασίας (ΚΕΤΗΛ) στην Πάτρα για τη διαμόρφωση νέων θέσεων εργασίας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017, 15:10
Κέντρο Τηλεργασίας (ΚΕΤΗΛ) στην Πάτρα για τη διαμόρφωση νέων θέσεων εργασίας
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Θανάσης Τσακαλίδης, ο οποίος μαζί με την ομάδα του παρουσίασε και στο Patras IQ μια σειρά από projects τα οποία «έτρεξε», μιλά για την μεγάλη ευκαιρία της Πάτρας να γίνει τεχνολογικό κέντρο, χτίζοντας συνεργασίες. Κάτι που σύμφωνα και με τον ίδιο θα κρατήσει και τα «μυαλά» που βγάζει η χώρα μας και δυστυχώς μέχρι σήμερα, φεύγουν στο εξωτερικό.

«Η Πληροφορική ξεκίνησε στη δεκαετία του 1970 και από ένα βοηθητικό υπολογιστικό εργαλείο απλώθηκε σιγά-σιγά και μετεξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, επικοινωνίας και αναψυχής.

Η νέα τεχνολογική κοινωνία (κοινωνία της γνώσης) χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα ροής των πληροφοριών και η απόδοσή της μετριέται από το ρυθμό, που μπορεί να τις επεξεργάζεται και να τις εκμεταλλεύεται. Είναι πλέον γεγονός ότι η κοινωνία της γνώσης έχει μεταλλάξει ριζικά και την οικονομία των κρατών και των νοικοκυριών, που από οικονομία των απτών προϊόντων την μετατρέπει βαθμιαία σε οικονομία των «έξυπνων» υπηρεσιών βασιζόμενη κυρίως στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι αποστάσεις εκμηδενίστηκαν μέσω των φθηνών και εμπλουτισμένων υπηρεσιών επικοινωνίας, οι τηλε-συσκέψεις έγιναν ρουτίνα, η τηλε-εκπαίδευση και η τηλε-εργασία θα μεταμορφώνουν σύντομα τη ζωή μας.

Εδώ και λίγα χρόνια οι υπερ-ταχύτητες των Δικτύων προσφέρουν διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας σε σχέση με τα παραδοσιακά και σε λίγο πολλές εργασίες θα διεκπεραιώνονται και από το σπίτι ή από εξειδικευμένα κέντρα τηλε-εργασίας (ΚΕΤΗΛ). Η τηλε-εργασία προσλαμβάνει σιγά-σιγά μαζικές διαστάσεις σε πολλές προηγμένες χώρες και αναπτύσσονται πολλές τηλε-πλατφόρμες (freelance-platforms), που συσχετίζουν με επαγγελματική σχέση τηλε-εργαζόμενους με εντολοδόχους (εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες) βασισμένη σε συμβολαιακή σχέση ορισμένου έργου ή χρόνου.Στη ραγδαία αυτή τεχνολογική εξέλιξη είναι γεγονός ότι η Πάτρα έχει μεγάλες προοπτικές για να κτίσει εκατοντάδες μόνιμες θέσεις τηλε-εργασίας, διότι έχει διαμορφώσει ήδη ένα τεχνολογικό οικοσύστημα (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εταιρείες ΤΠΕ, Τεχνολογικό Πάρκο, Ιnnohub) με πάρα πολλές παραγωγικές ειδικότητες στις ΤΠΕ. Χρειάζεται ένας κεντρικός φορέας να καταγράφει τις δράσεις από όλους τους εμπλεκόμενους στις ΤΠΕ (οργανισμούς και εργαζόμενους) για μπορεί να παρακολουθεί, να προσαρμόζεται και να αφομοιώνει αποτελεσματικά τις Νέες Τεχνολογίες και να προσελκύει νέες θέσεις εργασίας με εργοδότες από όλον τον κόσμο μέσω ορισμένων τηλε-πλατφόρμων.

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εξαπλωθεί μαζικά η τηλε-εργασία παγκοσμίως. Υπάρχουν δεκάδες πλατφόρμες εργασιακού χώρου από απόσταση (freelance- platforms, π.χ. Upwork(πρώην οDesk), Elance, Freelancer, Guru, Outsοurce.com, Crowdsource κ.α.). Η πλατφόρμα εμφανίζεται είτε σαν άμεσος εταίρος, συμβαλλόμενη με τον κύριο εντολοδόχο του έργου, και μετά γίνεται αυτή εντολοδόχος των επιμέρους έργων με τηλε-εργαζόμενους διασπαρμένους σε όλον τον πλανήτη αναλαμβάνοντας την ευθύνη καλής εκτέλεσης του έργου. Μπορεί, ακόμη, να επιτελέσει το ρόλο του τεχνολογικού διεκπεραιωτή του επιμερισμένου έργου, όπου την ευθύνη καλής εκτέλεσης την έχει ένας τρίτος φορέας. Μετά την εκτέλεση του επιμέρους έργου με βάση το συμβόλαιο, οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα (που βρίσκεται συνήθως στις ΗΠΑ ή κάπου αλλού) συλλέγουν τα κομμάτια του έργου (π.χ. κώδικας λογισμικού), που αναπαράχθηκε διάσπαρτα σε άλλα κράτη και τα συναρμολογούν σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο σύμφωνα με το κεντρικό συμβόλαιο του εντολοδόχου. Σε όλη αυτή τη διάσπαρτη διαδικασία η πλατφόρμα διασφαλίζει όλα τα υπολογιστικά μέσα σε κάθε τηλε-εργαζόμενο, και την τήρηση των όρων συνεργασίας, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ατομικού του συμβολαίου και βέβαια, να αποζημιωθεί για ό,τι παρήγαγε.

Η ίδρυση του Κέντρου Τηλεργασίας (ΚΕΤΗΛ) στην Πάτρα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Το ΚΕΤΗΛ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα φυσικό και νοητό χώρο (physical and virtual place), που να γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ ειδικών των ΤΠΕ με εντολοδόχους από όλον τον πλανήτη, οι οποίοι αναζητούν να αναθέσουν συγκεκριμένες παραγγελίες έργου στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), φέρνοντάς τους σε επικοινωνία και καταλήγοντας σε συμβολαιακή συνεργασία.

Το ΚΕΤΗΛ έρχεται πρώτα να λειτουργήσει σα μεσίτης για να συνδέσει τηλε-εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής με τις πλατφόρμες, που θα συμβληθούν μαζί του και κατά δεύτερον να ενισχύσει τις ειδικότητες, που λείπουν για να απλώσει όσο γίνεται την ευκαιρία της τηλε-εργασίας σε όσο περισσότερους εργαζόμενους μπορεί. Οι τηλε-εργαζόμενοι μπορούν να δουλεύουν και από το σπίτι τους, αν έχουν την δυνατότητα, επιτυγχάνοντας καλύτερους όρους απασχόλησης, και αυτό είναι ο απώτερος στόχος. Το ΚΕΤΗΛ επιδιώκει τη συνεργασία όλων των μερών, δηλαδή.

Το ΚΕΤΗΛ θα απαρτίζεται από πέντε διαφορετικούς τομείς: Α) Υπολογιστικό Κέντρο (data center) για την εξυπηρέτηση των υπολογιστικών αναγκών των όσων τηλε-εργαζομένων δεν έχουν άλλες υπολογιστικές δυνατότητες. Β) Εκπαιδευτικό Κέντρο για την περιοδική και προγραμματισμένη εξειδικευμένη εκπαίδευση κάθε ενδιαφερόμενου για να αποκτήσει την ανώτερη εξειδίκευση, που επιθυμεί και δεν κατέχει, σε θέματα ΤΠΕ. Γ) Κέντρο Τηλε-εκπαίδευσης για διαρκή απόκτηση γνώσης σε εξειδικευμένες Τεχνολογίες για ενδιαφερόμενους από απόσταση, που διαμένουν σε άλλες πόλεις. Δ) Ειδικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ειδικοτήτων στις ΤΠΕ στην ευρύτερη περιοχή και παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς σε νέες ειδικότητες στις ΤΠΕ παγκοσμίως. Ε) Ειδικό φυσικό περιβάλλον, το οποίο θα δημιουργεί κατάλληλο κλίμα οικοσυστήματος εργασίας σε θέματα ΤΠΕ και θα διασφαλίζει ευχάριστη διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε αυτό το περιβάλλον κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενισχύεται με ειδικά σεμινάρια, τα οποία θα τον εγκλιματίζουν αδιαλείπτως στις Τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται διαρκώς.»


Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» στις 5/6/2016

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017, 15:10