Νέα Τμήματα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019, 22:25
Νέα Τμήματα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ
H GEOSENSE UAS ACADEMY επίσημο, Πιστοποιημένο και Αδειοδοτημένο από την Υ.Π.Α. Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ στην Ελλάδα, ξεκινά την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 νέα τμήματα εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ (Drones), προετοιμάζοντας κατάλληλα και με συνέπεια κάθε επαγγελματία που θέλει να γίνει απόλυτα ικανός στο άψογο χειρισμό και γενικότερα στις πτήσεις με ΣμηΕΑ, σύμφωνα πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Υ.Π.Α. αποκτώντας δίπλωμα χειρισμού ΣμηΕΑ, πιστοποιημένο από την Υ.Π.Α.

Διαβάστε τη συνέχεια στο idrones.gr. 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019, 22:28