Νέο γραφείο στο Λουξεμβούργο για τη Uni Systems

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016, 12:00
Νέο γραφείο στο Λουξεμβούργο για τη Uni Systems
Η Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, ανακοινώνει την ίδρυση γραφείου εμπορικής εκπροσώπησης στο Λουξεμβούργο με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην αγορά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υψηλές απαιτήσεις της αυξανόμενης πελατειακής βάσης στην εν λόγω περιοχή αποτέλεσαν τον παράγοντα που οδήγησε στην απόφαση δημιουργίας της νέας επιχειρησιακής οντότητας που ιδρύθηκε στη καρδιά των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.Ο Γιάννης Λουμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems, δήλωσε: «Η επέκταση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων μας μέσω του νέου γραφείου στο Λουξεμβούργο υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για παροχή υπηρεσιών ποιότητας στους πελάτες μας και ενισχύει σταδιακά τη θέση μας ως μιας υπολογίσιμης δύναμης στην Ευρωπαϊκή αγορά. Βασική επιδίωξη των στελεχών που έχουν υπό την αρμοδιότητά τους την επιχειρησιακή δραστηριότητα είναι η εξυπηρέτηση των πελατών μας και η βέλτιστη εκπροσώπηση της Εταιρείας σε διεθνές επίπεδο, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν το όραμα και τους στόχους της Uni Systems.»

Το γραφείο στο Λουξεμβούργο που έχει αναλάβει την υποστήριξη της τοπικής πελατειακής βάσης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Eurostat, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελεί φυσική συνέχεια της σταθερής παρουσίας της Εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού και επεκτείνει τη διεθνή δυναμική της.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016, 14:26