Συζήτηση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος: οδηγίες αίτησης συμμετοχής!

Συζήτηση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος: οδηγίες αίτησης συμμετοχής!
Λευτέρης Ξυκομηνός


Σε μία δημόσια συζήτηση των Ευρωπαίων πολιτών με στόχο να διαμορφωθεί το μέλλον του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν περίπου 2.000 πολίτες, 22 Ευρωπαϊκών χωρών ταυτόχρονα, μεταξύ των οποίων και 100 πολίτες από την Ελλάδα. H δημόσια συζήτηση πολιτών για το διάστημα στην Ευρώπη είναι μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Στην Ελλάδα διοργανώνεται από το si-Cluster, με την υποστήριξη του Corallia και της ΕΒΙΔΙΤΕ και θα λάβει χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου στο α2-innohub στο Μαρούσι.Οι 100 πολίτες από ολόκληρη τη χώρα θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες, τα ερευνητικά προγράμματα και τις διαστημικές αποστολές της ESA, να εκφράσουν την άποψή τους, να συζητήσουν και να λάβουν μέρος σε μια πανευρωπαϊκή συζήτηση που θα διαμορφώσει το μέλλον του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων σχετικά με όλες τις πτυχές των σημερινών και των μελλοντικών διαστημικών προκλήσεων, όπως διαστημικές πτήσεις, εξερεύνηση διαστήματος, διαστημικές τεχνολογίες και καινοτομία. Τέλος, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με άλλους πολίτες με τους οποίους μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον για θέματα του διαστήματος.Για τη συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για το διάστημα. Στη συζήτηση μπορούν να λάβουν μέρος άτομα ηλικίας από 16 ετών και πάνω, από όλη τη χώρα και από οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών. Μοναδικό κριτήριο της διοργάνωσης αποτελεί η επίτευξη αντιπροσωπευτικότητας του πληθυσμού κάθε χώρας. Για να επιτευχθεί αυτό, θα ληφθούν υπόψη κοινωνικο-δημογραφικά κριτήρια όπως ηλικία, φύλο, γεωγραφική περιοχή, επάγγελμα, κ.ά. Οι πολίτες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο δημόσιο διάλογο που θα διαρκέσει μία ολόκληρη μέρα (09:00-17:00).Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν. Λάβετε μέρος στην πρώτη ελληνική δημόσια συζήτηση πολιτών για το διάστημα στην Ευρώπη συμπληρώνοντας την αίτηση έως 31 Αυγούστου: https://citizensdebateonspaceforeurope.eventbrite.com

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016, 13:05