Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) χαιρετίζει την «Ψηφιακή Πυξίδα 2030» – την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη ισχυρής ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας την επόμενη δεκαετία.

Ειδικότερα, στις 9 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση η οποία παρουσιάζει το όραμα και τους ειδικούς στόχους της έως το 2030, με επίκεντρο την ψηφιακή υποδομή, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών. Στις ψηφιακές φιλοδοξίες της Επιτροπής συγκαταλέγεται και η πρόβλεψη ότι, όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα σε Gigabit και όλες οι κατοικημένες περιοχές να έχουν κάλυψη 5G, έως το 2030.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στόχος είναι μια βιώσιμη σταθερή, κινητή και δορυφορική συνδεσιμότητα επόμενης γενιάς, με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένου του 5G, τα οποία αποτελούν το θεμελιώδες δομικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η στρατηγική του BEREC για το 2021-2025 περιλαμβάνει τις ίδιες προτεραιότητες και τους ίδιους ποιοτικούς στόχους για τη γρήγορη μετάβαση των Ευρωπαίων πολιτών στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ το ίδιο θα συνεχίσει να παρέχει την εμπειρία του στην προώθηση και τη διασφάλιση της πλήρους συνδεσιμότητας.

Το BEREC είναι έτοιμο να βοηθήσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της Ψηφιακής Πυξίδας με συγκριτική αξιολόγηση δεικτών κάλυψης σε ολόκληρη την Ευρώπη, και παράλληλα, σε συνεργασία με εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη, να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές τεχνολογίες δικτύου πληρούν τους στόχους συνδεσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές αξίες, θέματα ασφάλειας, την ανάγκη προστασίας των τελικών χρηστών καθώς και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το BEREC είναι ένας αξιόπιστος εταίρος για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και θα συνεχίσει να αξιολογεί τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τους τελικούς χρήστες, στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ψηφιακού οικοσυστήματος.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης