"10+1 πρακτικές που απαγορεύονται διά... ροπάλου

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010, 01:49
 * Οχληση οφειλέτη που πάσχει από βαριά ασθένεια ή όταν προκύπτει ότι η επικοινωνία επιβαρύνει τη σωματική ή ψυχική του υγεία. * Επικοινωνία με τον οφειλέτη για οφειλές, τις οποίες αμφισβητεί δικαστικά. * Επικοινωνία ή ενημέρωση με οποιονδήποτε τρίτο για οφειλές, χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη. * Η προσέγγιση γειτόνων, της οικογένειας ή του εργοδότη του οφειλέτη, με σκοπό τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή οποιαδήποτε αίτηση παροχής πληροφοριών, σχετικά με τη φερεγγυότητα του οφειλέτη. * Η επικοινωνία με τον οφειλέτη, αν αυτός έχει ζητήσει η επικοινωνία να γίνεται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή άλλο εκπρόσωπό του. * Η άσκηση πίεσης ή παρότρυνση για ρευστοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, προκειμένου να εξοφλήσει τις οφειλές του. * Η άσκηση πίεσης για αναχρηματοδότηση του χρέους, για μεταφορά δανείων ή για διακανονισμό. * Η φυσική ή η ηθική παρενόχληση του οφειλέτη ή του εγγυητή για τις οφειλές του. * Η επικοινωνία για οφειλές που έχουν παραγραφεί ή για έξοδα που δεν προβλέπονται με βάση την οικεία σύμβαση. * Η παραπλάνηση του οφειλέτη για τη νομική θέση του και τα δικαιώματά του. * Η αποστολή εξωδίκων ή εγγράφων στον οφειλέτη που τον καλούν σε εξόφληση, με την απειλή έναρξης δικαστικών διαδικασιών"

Aυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 28-3-2010 στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Βέβαια τίποτα από αυτά δεν εφαρμόζεται γιατί ήδη επειδή έχω καθυστερημένη οφειλή, λόγω μή καταβολής των μισθών μου έγκαιρα, μου έστειλαν χαρτί ότι θα κινηθούν νομικά. Τους είπα ότι έχω αυτό το χαρτί μπροστά μου και μου είπαν ότι δεν πρέπει να το βλέπω σαν απειλή. Τους εξήγησα ότι δεν έχω σκοπό να μην πληρώσω απλά να γίνει κάτι ώστε να πληρώνω μικρότερη δόση μέχρι να τακτοιποιηθεί το πρόβλημά μου. Φυσικά είχα αρνητική απάντηση. Αυτό έγινε με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ευχαριστώ Μαρία

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010, 01:49