Ανακλήθηκαν στις ΗΠΑ κι άλλες παρτίδες βαλσαρτάνης

Ανακλήθηκαν στις ΗΠΑ κι άλλες παρτίδες βαλσαρτάνης
Το 2018 ήταν ένα έτος κατά το οποίο ανακλήθηκαν αρκετά φάρμακα στις ΗΠΑ. Στη μακριά λίστα προστέθηκε τις τελευταίες μέρες ακόμη μια απόσυρση.

Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ανακοίνωσε την εθελοντική ανάκληση από την Aurobindo Pharma USA, Inc. 80 παρτίδων βαλσαρτάνης, δισκίων αμλοδιπίνης-βαλσαρτάνης και δισκίων βαλσαρτάνης-υδροχλωροθειαζίδης. Αυτά είναι χάπια για την πίεση με βασική δραστική ουσία την βαλσαρτάνη.

Η ανάκληση συνέβη για τον ίδιο λόγο που έγιναν και άλλες ανακλήσεις φαρμάκων με βαλσαρτάνη. Το τελικό φαρμακευτικό προϊόν περιείχε την ουσία Ν-νιτροζοδιαιθυλαμίνη (NDEA), η οποία είναι ένα υποπροϊόν βιομηχανικής επεξεργασίας και επίσης χρησιμοποιείται για να παράγει υγρά καύσιμα πυραύλων. Μέχρι σήμερα, η Aurobindo Pharma δεν έχει λάβει καμία αναφορά για ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τα φάρμακα που ανακλήθηκαν.

Η Ν-νιτροζοδιαιθυλαμίνη περιγράφεται από τον FDA ως ουσία που βρίσκεται φυσικά σε ορισμένα τρόφιμα, στο πόσιμο νερό, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και σε βιομηχανικές διεργασίες και έχει ταξινομηθεί ως πιθανή καρκινογόνος για τον άνθρωπο.

Σε όλες τις περιπτώσεις ανάκλησης φαρμάκων για την πίεση του αίματος, είναι σημαντικό οι ασθενείς να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν διακόψουν τη χρήση. Ενώ οι προσμίξεις αυτές είναι αρκετά σοβαρές για να δικαιολογήσουν την ανάκληση, η διακοπή της χρήσης φαρμάκων για την πίεση του αίματος μπορεί να προκαλέσει άλλα σοβαρά ιατρικά προβλήματα.

Περίπου 20 μέρες πριν από αυτή την ανάκληση, η φαρμακευτική εταιρεία παραγωγής γενοσήμων φαρμάκων Mylan Pharmaceuticals είχε ανακαλέσει 104 παρτίδες τριών φαρμάκων με βαλσαρτάνη.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019, 13:44