Εξατομικευμένη θεραπεία στην Ογκολογία: Η αξία των Βιοδεικτών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, 18:49
Εξατομικευμένη θεραπεία στην Ογκολογία: Η αξία των Βιοδεικτών
Η Amgen ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα έρευνας, η οποία διεξήχθη υπό την επιστημονική ευθύνη του Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κυριάκου Σουλιώτη, από την εταιρεία ερευνών IPSOS Healthcare, με σκοπό την αποτύπωση της άποψης των Ελλήνων Ογκολόγων: α) για την κλινική και οικονομική αξία της εξατομικευμένης θεραπείας και β) για την πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών σε εξετάσεις βιοδεικτών.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι το σύνολο των ογκολόγων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ανέδειξαν το κλινικό και οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη διενέργεια της εξέτασης των βιοδεικτών, ο Επ. Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Παν/μιου Πελοποννήσου κ. Κυριάκος Σουλιώτης, ανέφερε: «Τα αποτελέσματα της έρευνας τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της ασφαλιστικής κάλυψης των βιοδεικτών στην χώρα μας.

Πράγματι οι βιοδείκτες δύνανται να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση των ασθενών, οι οποίοι αναμένεται να ωφεληθούν από την εξατομικευμένη θεραπεία, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στην ορθή κατανομή των περιορισμένων πόρων του ΕΟΠΥΥ και στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης εν γένει. Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με την οποία οι βιοδείκτες καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, καταδεικνύει τα οφέλη τα οποία προκύπτουν για τους πολίτες αλλά και για το σύστημα υγείας, όταν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αξιοποιούνται τα επιστημονικά ευρήματα».

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σημαντικά διότι αποτύπωσαν την ανάγκη αποζημίωσης των βιοδεικτών, η οποία τη χρονική περίοδο που διεξάγονταν η έρευνα δεν είχε θεσπιστεί. Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και Διευθυντής του Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας του Γ.Ν. Λάρισας κ. Αθανάσιος Αθανασιάδης: «Μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες όπως αυτή της ΕΟΠΕ που έθεσε το επιστημονικό πλαίσιο τον Ιούνιο του 2013 με την διοργάνωση μίας μεθοδολογικώς άρτιας συνάντησης-συναίνεσης με την συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων, από την οποία προέκυψε το πόνημα "Κατευθυντήριες οδηγίες για τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις ανάλυσης βιοδεικτών, ανάλυσης κόστους-οφέλους για ίση πρόσβαση στο σύστημα", που δημοσιεύθηκε στο επίσημο επιστημονικό περιοδικό της ΕΟΠΕ, Forum of Clinical Oncology, οδηγηθήκαμε στην αποζημίωση των βιοδεικτών που επικυρώθηκε πρόσφατα με Υπουργική απόφαση.

Παρόλα αυτά σημαντικά θέματα παραμένουν αυτή τη στιγμή προς επίλυση όπως η σαφείς διαπιστεύσεις των εργαστηρίων που διενεργούν την εξέταση και η ένταξη εργαστηρίων στην διαδικασία αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Σημαντική αυτή τη στιγμή είναι η κινητοποίηση του συστήματος ώστε να μετουσιωθούν οι αποφάσεις σε απτό όφελος για τον ασθενή».

Η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Amgen Hellas κα. Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου ανέδειξε τονρόλο που δύναται να διαδραματίσει η βιοτεχνολογία και οι βιοδείκτες στη λήψη ορθολογικών και τεκμηριωμένων αποφάσεων τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι τα καινοτόμα φάρμακα αποτελούν μέρος της επίλυσης του προβλήματος της ολοένα αυξανόμενης δαπάνης για την υγεία και όχι την πηγή του προβλήματος. Η κα. Βασίλεια Παπαγιαννοπούλου ανέφερε: «Στην Amgen Hellas, έχοντας συμπληρώσει 7 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε ενεργά την υλοποίηση επιστημονικών ενεργειών που τεκμηριώνουν τα οφέλη της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Ως η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία βιοτεχνολογία παγκοσμίως, μέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει από τη διεθνή παρουσία μας, επιδιώκουμε συνέργειες, με όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίες δύναται να συμβάλλουν στη βιώσιμη αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας».

Η αποζημίωση του κόστους της εξέτασης των βιοδεικτών, αποτελεί μια κλινικά και οικονομικά αποδοτική επιλογή, η οποία συμβάλει στον εξορθολογισμό των δαπανών του ΕΣΥ, δεδομένου ότι οι βιοδείκτες αναγνωρίζουν τον πληθυσμό που θα ανταποκριθεί στην εξατομικευμένη θεραπεία και έτσι οδηγούμαστε σε ταχύτερο κλινικό αποτέλεσμα με μειωμένο κόστος για νοσηλείες, εξετάσεις και διαχείρισης ανεπιθύμητων ενεργειών.

Συμπερασματικά, όπως τόνισαν οι κύριοι Σουλιώτης και Αθανασιάδης, η πρόσφατη αποζημίωση των βιοδεικτών, αποτελεί μια θετική έκβαση για τους καρκινοπαθείς, καθώς διασφαλίζει την πρόσβασή τους στα οφέλη της εξατομικευμένης θεραπείας.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, 18:53