Ιδρύεται Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών - Τον Οκτώβριο το νομοσχέδιο

Ιδρύεται Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών - Τον Οκτώβριο το νομοσχέδιο
Μέσα στον Οκτώβριο, το υπουργείο Υγείας θα νομοθετήσει τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, που θα εισηγηθεί τη χάραξη εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο.

Αυτό ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, ανοίγοντας το 4ο Συνέδριο «Cancer & personalized Medicine - Τhe Next Frontier in Cancer Care».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής του υπουργείου όσον αφορά στον καρκίνο, είναι η προσπάθεια να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, φαρμακευτικές ή άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Το δεύτερο σημείο είναι η γρήγορη ενσωμάτωση της καινοτομίας στο θεραπευτικό οπλοστάσιο ενάντια στον καρκίνο.

Πρόσθεσε δε, ότι το υπουργείο Υγείας, από κοινού με το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο ανήκει ο τομέας Έρευνας και Καινοτομίας, δημιουργούν δίκτυο Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA) και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.

Η λειτουργία των μονάδων ιατρικής ακριβείας θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ερευνών στο νέο πλαίσιο για τις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου.

Η συγκρότηση και λειτουργία των μονάδων αυτών θα συμβάλει επίσης στη διάδοση της χρήσης των νέων βιοδεικτών. Οι βιοδείκτες που τεκμηριωμένα αποτελούν δείκτη για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη θεραπεία, θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε ότι η πολιτική του υπουργείου αναφορικά με τον καρκίνο θα είναι ανοικτή στις εξελίξεις και με ενεργό συμβολή σε αυτές, μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, όπως και την καινοτόμο θεραπευτική παρέμβαση.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018, 15:10