Παιχνίδι (προεκλογικών;) καθυστερήσεων με την ένταξη νέων φαρμάκων στη θετική λίστα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019, 16:14
Παιχνίδι (προεκλογικών;) καθυστερήσεων με την ένταξη νέων φαρμάκων στη θετική λίστα

Τη συμφωνία για τα φάρμακα της ηπατίτιδας C και την ένταξη στον κατάλογο των αποζημιούμενων φαρμάκων 22 μόνο σκευασμάτων, κατάφερε να ολοκληρώσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, από τη στιγμή που συστάθηκε τον Ιούνιο του 2018 μέχρι σήμερα.

Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για τα 22 γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα που μπήκαν στη θετική λίστα επιβεβαίωσε τις τεράστιες καθυστερήσεις στο έργο της Επιτροπής, αλλά και δημιούργησε νέα ερωτήματα στις φαρμακευτικές εταιρείες. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα κριτήρια με τα οποία προηγήθηκαν τα συγκεκριμένα σκευάσματα έναντι άλλων, οι φάκελοι των οποίων είχαν κατατεθεί πολύ νωρίτερα. Υπάρχουν, μάλιστα, πολλοί φάκελοι που έχουν κατατεθεί το φθινόπωρο του 2018, δηλαδή έχει εκπνεύσει το περιθώριο των έξι μηνών που δίνει ο νόμος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης. Αβέβαιο παραμένει για τις περιπτώσεις αυτές, εάν πρόκειται για «σιωπηρή απόρριψη» των φακέλων ή απλά για συσσωρευμένες εκκρεμότητες.

Όπως υπολογίζεται, περισσότεροι από 200 φάκελοι έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα στην Επιτροπή, αφού ο νόμος ορίζει ότι όλα τα φάρμακα θα πρέπει να περάσουν από αξιολόγηση και διαπραγμάτευση παρέχοντας επιδημιολογικά στοιχεία, μελέτες, φαρμακο-οικονομικά μοντέλα, είτε πρόκειται για πανάκριβες καινοτόμες θεραπείες είτε για γενόσημα με χαμηλή τιμή. Επίσης, στην Επιτροπή πέρασαν και όλες οι εκκρεμότητες της Επιτροπής Αποζημίωσης που λειτουργούσε το προηγούμενο διάστημα στον ΕΟΦ. Αποτέλεσμα είναι τα περισσότερα από τα φάρμακα αυτά να παραμένουν ακόμα χωρίς αποζημίωση.

Η διαδικασία της αξιολόγησης άρχισε να επιταχύνεται κάπως, μετά τον Ιανουάριο του 2019, όταν το υπουργείο Υγείας προχώρησε σε κάποιες αναγκαίες παρεμβάσεις ως προς το καθεστώς των εξωτερικών αξιολογητών. Έτσι, αρκετοί φάκελοι κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τους προηγούμενους έξι μήνες μόνο δέκα είχαν τελειώσει την αξιολόγηση.

Το επόμενο βήμα ήταν η προώθησή τους στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Όμως, πολλά από αυτά τα φάρμακα παραμένουν ακόμα σε αναμονή, καθώς οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας δεν έχουν κληθεί σε διαπραγμάτευση της τιμής τους.

Για πολλές φαρμακευτικές εταιρείες είναι ακατανόητο το γιατί δεν προχωρά η διαπραγμάτευση, αφού μεταξύ των 200 φακέλων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα υπάρχουν γενόσημα και βιοομοειδή προϊόντα, τα οποία θα φέρουν μεγάλη εξοικονόμηση στο σύστημα από τη στιγμή που θα μπουν στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι τίθεται θέμα διαφάνειας από τη στιγμή που δεν είναι γνωστά τα κριτήρια με τα οποία επιλέγηκαν μόνο τα συγκεκριμένα σκευάσματα για να προχωρήσει η διαδικασία, όπως και γιατί οι τελικές εγκρίσεις περιορίστηκαν στις 22. Δεν αποκλείουν, επίσης, προεκλογική «προτεραιότητα» προς κάποιες περιπτώσεις και αντίστοιχη καθυστέρηση προς άλλες. Τέλος, ζητούν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το ενδεχόμενο των «σιωπηρών απορρίψεων».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019, 16:14