Ρέθυμνο: Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες του αλκοόλ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 23 Απριλίου 2019, 18:42
Ρέθυμνο: Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες του αλκοόλ

Στην υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην θεματική ενότητα «Αλκοόλ και Νέοι» συμμετέχει η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης.

Μέχρι σήμερα, τα ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της υπηρεσίας έχουν πραγματοποιήσει διαδραστικές παρουσιάσεις σε 90 μαθητές της Β΄ τάξης του γυμνασίου Περάματος δήμου Μυλοποτάμου και 80 μαθητές της Α΄ τάξης του 4ου γυμνασίου Ρεθύμνου, στοχεύοντας στην ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του αλκοόλ και τις βλαβερές επιπτώσεις του. Το πρόγραμμα σύμφωνα με τα στελέχη εκπαιδευτές της Π.Ε Ρεθύμνης, θα συνεχιστεί και μετά τις πασχαλινές διακοπές, με τμήματα τάξεων του 1ου και του 3ου γυμνασίου Ρεθύμνου μετά από αντίστοιχα αιτήματά τους.

Στο μεταξύ, στελέχη του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ συμμετείχαν στη 2η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (Intercultural Training for Educa-tors), στην Ματέρα της Ιταλίας, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις δομές του ΙΙ Sicomoro Soc. Coop. Soc., ο οποίος είναι φορέας υποδοχής μεταναστών και εταίρος του σχεδίου το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και ειδικότερα στη δράση που αναφέρεται σε στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στόχος της δράσης, είναι να υπάρξουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, ενώ αναμένεται η δράση αυτή να οδηγήσει στην ανάπτυξη, μεταφορά και υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα και τη συγκεκριμένη εταιρική σχέση συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερις χώρες της ΕΕ: Το πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου, ως επικεφαλής εταίρος του σχεδίου, ο εκπαιδευτικός φορέας 'Creative Learning Programmes' Ltd από τη Μεγάλη Βρετανία, οι φορείς υποδοχής μεταναστών Studio Risorse s.r.l από την Ιταλία, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Learning for Integration από τη Φιλανδία και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης, με έδρα το Ρέθυμνο και το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, με σημαντική εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (LdV) και εκπαίδευσης ενηλίκων (ERASMUS+).

Στη διακρατική συνάντηση της Ματέρα, παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει επιτελεστεί στο ευρωπαϊκό σχέδιο κατά το πρώτο εξάμηνο υλοποίησής του, και παράλληλα συζητήθηκαν η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μεταναστών, η επιμέρους διάρθρωση του, οι ενότητες σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μέχρι τον επόμενο Ιούνιο 2019, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη ώστε να έχει ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, ενώ τον Μάρτιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο με τη συμμετοχή εκπαιδευτών ενηλίκων από τις συμμετέχουσες χώρες.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Απριλίου 2019, 18:42