Σεμινάρια μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013, 16:22
Σεμινάρια μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης
Το ΜΗΤΕΡΑ στην προσπάθειά του, όχι μόνο να παρέχει άριστες ιατρικές υπηρεσίες αλλά και να υπηρετεί την έρευνα και την επιμόρφωση, δημιούργησε Σεμινάρια μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης πάνω σε σημαντικά θέματα, με σκοπό την εξειδίκευση και την εξοικείωση νέων γιατρών με τις νέες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής όπου απαιτείται, καθώς και νέων προσεγγίσεων στις επιμέρους ειδικότητες. Τα σεμινάρια αφορούν νέους ιατρούς, ειδικευμένους στο αντικείμενό τους, οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων σε υποειδικότητα της κύριας εξειδίκευσής τους*Υπεύθυνος Προγράμματος:
Γεώργιος Καλλιπολίτης
Aν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013, 16:53