Συγκροτείται ομάδα εργασίας για τον αποτελεσματικό έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016, 13:15
Συγκροτείται ομάδα εργασίας για τον αποτελεσματικό έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης
Ομάδα εργασίας για τον αποτελεσματικό έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης και τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού.

Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και θα πρέπει να παραδώσει την πρότασή της στον υπουργό Υγείας μέχρι την 31η Οκτωβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο της.

Αντικείμενα της δραστηριότητάς της είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης της εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, η αξιολόγηση των παρεμβάσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και η ανάλυση των παραμέτρων που επιδρούν αυξητικά στις δαπάνες (δημόσιες και ιδιωτικές) για το φάρμακο και τέλος η διατύπωση και τεκμηρίωση προτάσεων αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να ελεγχθεί αποτελεσματικότερα η φαρμακευτική δαπάνη και να καλυφθούν αξιόπιστα οι φαρμακευτικές ανάγκες του πληθυσμού.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016, 14:23