Τι αλλάζει στην ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019, 13:09
Τι αλλάζει στην ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών

Αυξήσεις στα προβλεπόμενα πρόστιμα, απαγορεύσεις σχετικά με την επωνυμία των ιδιωτικών κλινικών αλλά και υποχρεωτική ανάρτηση του τιμοκαταλόγου στις ιστοσελίδες τους προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την Υγεία, που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο, επανακαθορίζει το ύψος των διοικητικών προστίμων στους παραβάτες σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικής κλινικής, τα οποία θα κυμαίνονται από 15 έως 70 χιλ. ευρώ έναντι 15 έως 60 χιλ. ευρώ που ισχύει σήμερα (άρθρο 21).

Η -από αμέλεια ή δόλο- παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης του τόπου φύλαξης των αρχείων των ασθενών και του τρόπου πρόσβασης σε αυτό από κάτοχο του οποίου αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας τιμωρείται με φυλάκιση τριών έως πέντε μηνών και με χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, το επιβαλλόμενο παράβολο του Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης αυξάνεται σε 20 ευρώ για κάθε κλίνη (από 17,61 ευρώ που είναι σήμερα), ενώ σε περίπτωση τροποποίησης της άδειας ίδρυσης, κατατίθεται παράβολο ποσού 1000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 25, οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τιμοκατάλογο των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων, ώστε να είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες προς όλους τους ενδιαφερομένους.

Το άρθρο 21 επανεισάγει τη διάταξη περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στις κλινικές που επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υγείας σε πανεπιστημιακούς γιατρούς ή γιατρούς του ΕΣΥ που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 70.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής.

Κλίνες και χώρος

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, ανεξαρτήτως άλλων στοιχείων, απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η ιδιωτική κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν εκάστοτε για τις ιδιωτικές κλινικές, καθώς και στις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις που αρχικά είχαν διαρρεύσει, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8, επιτρέπεται η κατ΄ εξαίρεση εγκατάσταση καταστημάτων που προορίζονται για χώρους εστίασης, καθώς και καταστημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πώλησης ειδών δώρων και ανθοπωλείων, στο κτίριο ή στο συγκρότημα κτιρίων της ιδιωτικής κλινικής και σε ανεξάρτητο λειτουργικά χώρο, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και δεν παρεμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Τέλος, στις γενικές ή μικτές κλινικές επιτρέπεται η ανάπτυξη τμημάτων νοσηλείας ανηλίκων, εφόσον αποτελούν ανεξάρτητα λειτουργικά χώρο ή σύνολο χώρων μέσα στο κτίριο της κλινικές.

Ελάχιστος αριθμός κλινών

Σύμφωνα με το άρθρο 23, για τις γενικές κλινικές ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός 40 κλινών, ενώ για τις μεικτές κλινικές ελάχιστος συνολικός αριθμός 30 κλινών.

Υπενθυμίζεται ότι παράγοντες της αγοράς έχουν εδώ και καιρό εκφράσει την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου άρθρου, εκτιμώντας ότι ο ελάχιστος αριθμός των 40 κλινών που προβλέπει αναμένεται να βάλει «λουκέτο» στις μικρές κλινικές της χώρας, με αριθμό κλινών κάτω των 30, οι οποίες εκτιμάται ότι συνολικά είναι περισσότερες από 35.

Εντούτοις, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου για προσαρμογή των κλινικών που ήδη λειτουργούν, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής των μέτρων μόνο σε κλινικές που θα αναπτυχθούν μετά την ψήφισή του.

Η υποχρεωτική ανάπτυξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με τουλάχιστον έξι (6) κλίνες στις κλινικές άνω των 80 κλινών, που προβλέπει το άρθρο 36, αποτελεί άλλο ένα «φλέγον» σημείο του νομοσχεδίου, καθώς σύμφωνα με τους επιχειρηματίες η πρόβλεψη αυτή αφενός προϋποθέτει δυσχερείς αναπροσαρμογές στους χώρους των κλινικών, αφετέρου συνεπάγεται ένα δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, το οποίο ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Σύσταση μητρώου κλινικών

Με το παρόν σχέδιο νόμου συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας, μητρώο ιδιωτικών κλινικών, στο οποίο κατ’ ελάχιστον θα αποτυπώνονται η επωνυμία της κλινικής, η διεύθυνση της έδρας της, το είδος κλινικής, τα τμήματά της, ο συνολικός αριθμός των κλινών της και η άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της, μαζί με τις τροποποιήσεις της.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στο μητρώο θα αποτυπώνονται κρίσιμα πεδία και στοιχεία, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση της εποπτείας αλλά και εν γένει των αρμοδιοτήτων από την Πολιτεία σε σχέση με τις ιδιωτικές κλινικές.

Οι κατά τόπον αρμόδιες Περιφέρειες οφείλουν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή του να αποστείλουν προς το υπουργείο Υγείας, όλες τις διοικητικές πράξεις περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών για την συγκρότηση του μητρώου.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019, 13:09