Ερευνητική ομάδα του Άλφα Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Επιστημών (ΑΙΒΕ, www.aibs.gr) στην Αθήνα δημοσίευσε σήμερα άρθρο με τίτλο «Θάνατοι από Εντεροβακτηριακά μικρόβια ανθεκτικά στις καρβαπενέμες».

Οι συγγραφείς μελέτησαν την επίδραση λοιμώξεων από ανθεκτικά μικρόβια στην επιβίωση των ασθενών. Tα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο περιοδικό λοιμώξεων Emerging Infectious Diseases, που εκδίδεται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα πρωτότυπων μελετών που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας υψηλού κύρους. Έγινε σύγκριση των θανάτων ασθενών με λοιμώξεις από ανθεκτικά και μη ανθεκτικά μικρόβια. Οι συγγραφείς, με κύριο ερευνητή τον καθηγητή Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας κ. Ματθαίο Φαλάγγα, και συνεργάτες τους κ. Γιαννούλα Τάνσαρλη, Δρόσο Καραγεωργόπουλο και Κωνσταντίνο Βαρδάκα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι λοιμώξεις από αυτά τα ανθεκτικά μικρόβια σχετίζονται με διπλάσια πιθανότητα θανάτου. Η μελέτη έδειξε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει όταν τα μικρόβια απομονώνονται στο αίμα των ασθενών.

Τα μικρόβια αυτά (κυρίως κλεμπσιέλλα και κολοβακτηρίδιο) αποτελούν μείζον θέμα ασφάλειας και ελέγχου λοιμώξεων στα νοσοκομεία παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), όπου το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τα τοποθέτησε στην κορυφή της λίστας μικροβίων που σχετίζονται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γιατροί προσπαθούν, και σε ένα ικανοποιητικό βαθμό έχουν πετύχει, να βρουν τρόπους για την πρόληψη και τη θεραπεία αυτών των λοιμώξεων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, γίνονται πολλές προσπάθειες για την ελάττωση της μετάδοσης ανθεκτικών μικροβίων, ενώ η χορήγηση συνδυασμών καινούριων και παλαιότερων αντιβιοτικών ελαττώνει τη θνητότητα των ασθενών με τέτοιες λοιμώξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης