Ποια ορμόνη είναι αποτελεσματική για τις διαταραχές του ύπνου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, 03:02
Ποια ορμόνη είναι αποτελεσματική για τις διαταραχές του ύπνου

Ζήσης Ψάλλας

Η μελατονίνη, μια ορμόνη που ρυθμίζει τον ύπνο, είναι αποτελεσματική και ασφαλής για τη θεραπεία της χρόνιας αϋπνίας που προκαλείται από jet lag ή την εργασία με βάρδιες.

Μια μετα-ανάλυση 17 διπλά τυφλών, ελεγχόμενων μελετών που περιελάμβαναν συνολικά 284 ασθενείς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λήψη μελατονίνης πριν από τον ύπνο μειώνει το χρόνο που απαιτείται για να αποκοιμηθεί κάποιος και αυξάνει τη συνολική διάρκεια του ύπνου (Brzezinski et al., 2005).

Σε περιπτώσεις μη φυσιολογικών χαμηλών επιπέδων μελατονίνης, οι δόσεις που αντικαθιστούν τα φυσιολογικά επίπεδα (0,3 mg) βελτιώνουν τον ύπνο στο μεσαίο τμήμα του κύκλου του. Οι υψηλότερες δόσεις (3,0 mg) βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου, αλλά μερικές φορές συνδέονται με ανώμαλη χαμηλή θερμοκρασία σώματος (υποθερμία), αυξημένα επίπεδα μελατονίνης κατά τη διάρκεια της ημέρας και πρωινά χασμουρητά (Zhdanova, Wurtman, Regan, Taylor, Shi & Leclair , 2001).

Η λήψη ελεγχόμενης απελευθέρωσης μελατονίνης 2 mg μαζί με βενζοδιαζεπίνη όπως η διαζεπάμη (Valium ™) ή η κλοναζεπάμη (Klonopin ™) βελτιώνει σημαντικά τον χρόνο ύπνου και τον απρόσκοπτο ύπνο σε ηλικιωμένα άτομα με χαμηλά επίπεδα μελατονίνης στον αίμα τους (Garfinkel, Laudon & Zisapel, 1997).

Οι διπλά τυφλές μελέτες επιδεικνύουν σταθερές βελτιώσεις στην ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου και πιο γρήγορη έναρξη ύπνου σε άτομα με χρόνια αϋπνία που λαμβάνουν μελατονίνη σε δόσεις μεταξύ 0,3 και 3 mg (Kayumov et al., 2001).

Η μελατονίνη είναι επίσης επωφελής για τον επανασυγχρονισμό του κύκλου ύπνου-αφύπνισης προς ένα ρυθμό που ταιριάζει με τον κανονικό κύκλο. Μια συστηματική ανασκόπηση 10 διπλά τυφλών, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μελατονίνη ήταν αποτελεσματική για το jet lag σε δόσεις από 0,5 έως 5,0 mg όταν λήφθηκε κοντά στην ώρα του ύπνου στη χώρα προορισμού (Herxheimer & Petrie, 2002). Η συνολική αποτελεσματικότητα της μελατονίνης ήταν σχετικά μικρότερη για τις πτήσεις προς τη δύση και σχετικά μεγαλύτερη όταν διασταυρώθηκαν περισσότερες ζώνες ώρας.

Η χρήση μελατονίνης κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πρέπει να αποφεύγεται (εκτός από την περίπτωση διαταραχής της του κιρκάδιου ρυθμού) γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα σκέψης και επίλυσης προβλημάτων (Rogers, Dorrian, & Dinges, 1998).

Συμπερασματικά, η μελατονίνη είναι γενικά ασφαλής όταν λαμβάνεται στις συνιστώμενες δόσεις. 

Πηγή: James Lake, MD, Integrative Mental Health Care: Melatonin for Insomnia: A Concise. Psychologytoday.com.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, 03:02