Ζήσης Ψάλλας

Μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Duke, με επικεφαλής τη γνωστική νευροεπιστήμονα Edna Andrews, πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει μια ισχυρή λύση για την αντιμετώπιση της νοητικής έκπτωσης σε έναν εγκέφαλο που γερνά, το να ασχολείται κανείς με τη μουσική. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ομάδα της Andrews εστίασε στις μετρήσεις της ακεραιότητας της λευκής ουσίας μέσω μιας προηγμένης τεχνικής μαγνητικής τομογραφίας. Προηγούμενες μελέτες νευροαπεικόνισης έχουν αποκαλύψει ότι η φυσιολογική γήρανση οδηγεί σε μείωση της ακεραιότητας της λευκής ουσίας στον εγκέφαλο. Τα τελευταία 15 χρόνια, ωστόσο, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι πολύπλοκες αισθητηριοκινητικές δραστηριότητες μπορεί να είναι σε θέση να επιβραδύνουν και ακόμη και να αναστρέψουν την απώλεια της ακεραιότητας της λευκής ουσίας. Τα δύο πιο ισχυρά παραδείγματα περίπλοκων αισθητηριοκινητικών δραστηριοτήτων είναι η πολυγλωσσία και η μουσικότητα.

Η Andrews, το 2014, δημοσίευσε ένα από τα θεμελιώδη κείμενα στον τομέα της γνωστικής νευρογλωσσολογίας όπου έθεσε τις βάσεις για ένα νέο μοντέλο νευροεπιστήμης της γλώσσας. Περίπου την ίδια περίοδο, δημοσίευσε την πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική μελέτη fMRI για την απόκτηση δεύτερης γλώσσας. Τα πιο πρόσφατα χρόνια, έχει μετατοπίσει την ερευνητική της εστίαση στην κατανόηση της επίδρασης της μουσικής στο γνωστικό απόθεμα του εγκεφάλου. Αναζωογονημένη από την εμπειρία της ως επαγγελματίας μουσικός και συνθέτης, ήθελε να δει εάν η δια βίου μουσικότητα θα μπορούσε να αυξήσει την ακεραιότητα της λευκής ουσίας καθώς γερνά κάποιος. 

Για να πετύχουν αυτόν τον στόχο, οι ερευνητές σάρωσαν τους εγκεφάλους οκτώ μουσικών ηλικίας από 20 έως 67 ετών, οι οποίοι αφιέρωναν, κατά μέσο όρο, τρεις ώρες την ημέρα στην εξάσκησή τους και είχαν αποκτήσει εμπειρία πολλών ετών. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι συμμετέχοντες, τόσο χαμηλότερη είναι η ακεραιότητα της λευκής ουσίας τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υψηλού επιπέδου ενασχόληση με τη μουσική μπορεί να αυξήσει το γνωστικό απόθεμα του εγκεφάλου καθώς γερνάει κανείς. Αυτά τα ευρήματα διευρύνουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία για αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του εγκεφάλου πέρα ​​από τη διατροφή και την άσκηση. Γενικότερα, ίσως ένας τρόπος αντιμετώπισης την νοητικής έκπτωσης του εγκεφάλου είναι να μάθει κανείς κάτι καινούργιο.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης