Αύξηση πιστώσεων για τα νοσοκομεία

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020, 14:23
Αύξηση πιστώσεων για τα νοσοκομεία

Ενισχυμένες κατά 200 εκατομμύρια ευρώ εμφανίζονται οι πιστώσεις των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για το 2019 - στις επτά βασικές κατηγορίες δαπανών - σε σχέση με αυτές του προηγούμενου έτους (2018), σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των προϋπολογισμών των νοσοκομείων (πηγή στοιχείων επίσημος ιστότοπος υπηρεσίας Δι@γεια, επεξεργασμένα από την ομάδα συμβούλων πολιτικής και υπηρεσιών υγείας re.for.med).

Συγκεκριμένα, η φαρμακευτική δαπάνη εμφανίζει αύξηση €90 εκατομμύρια και τελικά διαμορφώνεται στα €900 εκατ., ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες καταγράφουν αύξηση €110 εκατ. και διαμορφώνονται συνολικά στα €1,3 δισ., από €1,19 δισ. το 2018. Δεδομένου του κλειστού προϋπολογισμού για τη φαρμακευτική δαπάνη των €500 εκατ., το νοσοκομειακό clawback αναμένεται να είναι της τάξεως των €400 εκατομμυρίων ή ποσοστιαία, στο 45% της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Μεγάλο στοίχημα της τρέχουσας περιόδου παραμένει το εάν οι εμφανιζόμενες αυξήσεις των προϋπολογισμών των νοσοκομείων θα μετουσιωθούν σε μια αντίστοιχη (και άκρως απαραίτητη) αύξηση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας προς τους πολίτες.

Τέλος, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους - σύμφωνα και με το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης για τον Νοέμβριο του 2019- διαμορφώνονται στα €354 εκατ. και εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δεκεμβρίου του 2018 που έκλεισαν στα €294 εκατ.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020, 15:35