Διαβήτης: Με το σύστημα Medtronic επιτυγχάνεται 1,4% μείωση στην A1c και 27,6% αύξηση στον χρόνο εντός στόχου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 09:24
Διαβήτης: Με το σύστημα Medtronic επιτυγχάνεται 1,4% μείωση στην A1c και 27,6% αύξηση στον χρόνο εντός στόχου

Η Medtronic plc (NYSE:MDT) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης της Medtronic, ADAPT, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Lancet Diabetes & Endocrinology. Η μελέτη ADAPT είναι η πρώτη διεθνής, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος MiniMed™ 780G σε σχέση με την συμβατική θεραπεία (θεραπεία με πολλαπλές ενέσεις (MDI) + συνεχή παρακολούθηση γλυκόζης διαλείπουσας σάρωσης (isCGM-intermittently scanned CGM)) σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, τα οποία δυσκολεύονταν να επιτύχουν τους γλυκαιμικούς στόχους.

Η μελέτη αξιολόγησε 82 άτομα τα οποία χρησιμοποιούσαν MDI και isCGM (δηλ. πολλαπλό σχήμα ενέσεων και σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης διαλείπουσας σάρωσης) για τη διαχείριση του Διαβήτη τους πριν από την έναρξη της μελέτης. Κατά μέσο όρο, τα άτομα που συμμετείχαν παρακολουθούσαν το isCGM τους συχνά (~9 σαρώσεις/ημέρα), ωστόσο είχαν μη ικανοποιητική HbA1C, >8% στην έναρξη (baseline).

Κατά την έναρξη της μελέτης, οι μισοί από τους συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν για να παραμείνουν στην συμβατική θεραπεία και οι υπόλοιποι μετέβησαν απευθείας στο σύστημα MiniMed 780G. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν βελτίωση στους γλυκαιμικούς στόχους για εκείνους που μετέβησαν στο σύστημα MiniMed 780G με σημαντική και διατηρούμενη μείωση της HbA1C κατά 1,4% στους έξι μήνες. Όσοι χρησιμοποιούσαν το σύστημα Medtronic είδαν, επίσης, μια απόλυτη αύξηση 27,6% στον Χρόνο εντός Στόχου (Time in Range) (6,6 περισσότερες ώρες/ημέρα στο εύρος στόχου) σε σύγκριση με εκείνους που παρέμειναν στην συμβατική θεραπεία και επιπλέον χωρίς αύξηση του χρόνου στην υπογλυκαιμία. Αυτή η βελτίωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο αλγόριθμος είχε τον πλήρη έλεγχο.

«Η μελέτη ADAPT δείχνει ότι η θεραπεία με αντλία ινσουλίνης με προηγμένους αλγόριθμους, όπως αυτός του συστήματος MiniMed 780G, μπορεί να προσφέρει σημαντικά βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα σε σχέση με την τρέχουσα συμβατική θεραπεία», δήλωσε ο Ohad Cohen, M.D., Senior Global Medical Affairs Director, Medtronic Diabetes. «Μελέτες όπως αυτή μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ορίζουν την συμβατική θεραπεία και να διευρύνουν τις επιλογές για τα άτομα που ζουν με Διαβήτη, ούτως ώστε να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αντλίες ινσουλίνης νωρίτερα για να βελτιώσουν τη γλυκαιμική μεταβλητότητα και να μειώσουν την επιβάρυνση που νιώθουν λόγω της πάθησης του διαβήτη».

Κατά την σύγκριση των αποτελεσμάτων της A1C στους 6 μήνες, το 27,8% των ατόμων που χρησιμοποιούσαν το σύστημα MiniMed 780G κατά τη διάρκεια της μελέτης, πέτυχε HbA1c κάτω από 7%, ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες που παρέμεινε σε MDI +isCGM δεν πέτυχε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά στην ικανοποίηση των ατόμων από τη θεραπεία, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούσαν το σύστημα MiniMed 780G περνούσαν το 95,8% του χρόνου στο Σύστημα Λειτουργίας SmartGuard™ (προηγμένο υβριδικό κλειστό σύστημα) και έμειναν εκτός συστήματος λίγες φορές (μόνο 0,9 φορές εκτός του συστήματος λειτουργίας SmartGuard/εβδομάδα). Επιπλέον, ο αισθητήρας ήταν σε λειτουργία σε ποσοστό 92,2% κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος (έναντι 87,3% στην αντίστοιχη συμβατική θεραπεία). Η μελέτη ADAPT έδειξε, επίσης, ότι όσοι μετέβησαν στο σύστημα MiniMed 780G παρουσίασαν σημαντική αύξηση στην ικανοποίησή τους από τη θεραπεία και μείωση του φόβου για υπογλυκαιμία.

Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση του συστήματος MiniMed 780G, ακόμη και όταν συνδυάστηκε με τον αισθητήρα Guardian™ Sensor 3 που απαιτεί δύο (2) μετρήσεις στο δάχτυλο την ημέρα, είχε σημαντική βελτίωση σε όλες τις γλυκαιμικές μετρήσεις σε σύγκριση με την συμβατική θεραπεία και υποστηρίζει τη χρήση του στα πρώιμα στάδια της θεραπείας, δεδομένων των πιθανών πλεονεκτημάτων από την αποφυγή επιπλοκών, τη βελτίωση της ικανοποίησης από τη θεραπεία, και του μειωμένου φόβου υπογλυκαιμίας.

*Choudhary P, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 ; September.
Το σύστημα MiniMed 780G είναι πλέον διαθέσιμο σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο και επί του παρόντος εξετάζεται από τον FDA (Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων) για έγκριση στις Η.Π.Α.

Σχετικά με το Σύστημα MiniMed™ 780G

Το σύστημα MiniMed 780G είναι το πλέον προηγμένο σύστημα αντλίας ινσουλίνης της Medtronic, εγκεκριμένο επί του παρόντος για τη θεραπεία του Διαβήτη τύπου 1 σε άτομα ηλικίας 7 έως 80 ετών. Ο αλγόριθμος SmartGuard του συστήματος MiniMed 780G (αναφέρεται, επίσης, ως ο προηγμένος υβριδικός αλγόριθμος κλειστού συστήματος) αυτοματοποιεί την παροχή ινσουλίνης κάθε πέντε (5) λεπτά — εξατομικεύοντας αυτές τις δόσεις ώστε να διορθώνονται αυτόματα υψηλές τιμές γλυκόζης κάθε πέντε (5) λεπτά με βάση τις μετρήσεις CGM,. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται με στόχο τα επίπεδα γλυκόζης 100 mg/dl και να μπορεί να ρυθμιστεί και να εξατομικευτεί σε ατομική βάση.

Σχετικά με τη Medtronic Diabetes

Η Medtronic συνεργάζεται με την παγκόσμια κοινότητα για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται το Διαβήτη. Η εταιρία στοχεύει στο να μετασχηματίσει τη φροντίδα του Διαβήτη, διευρύνοντας την πρόσβαση, παρέχοντας ολοκληρωμένη φροντίδα και βελτιώνοντας τα αποτελέσματα, ώστε τα άτομα με Διαβήτη να απολαμβάνουν περισσότερη ελευθερία και καλύτερη υγεία.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 09:24